HAKKIMIZDA

Keçiören Çocuk Koruma Merkezi, Ankara’da yerinden edilmiş çocukların baş etme mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir merkezdir. GIZ tarafından fonlanan merkezin proje kapsamında hedef grubu, çocuklar ve ebeveynlerdir. Hizmet verilen gruplar; Mülteci, göçmen ve yerel halktır.

Merkezin buradaki rolü, toplumun ve devletin tüm kurumlarının çocuklara ilişkin riskleri önceden fark etmenin ve gerekli yönlendirmelerle önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için anlayış değişiminin yerleşmesi ve böylelikle kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını sağlamak için çalışmaları gerçekleştirmektir.

Amaçlar: 

 • Toplumun, çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ile önleme konusunda bilinçlendirilmesini, erken uyarı ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. 
 • Anne-babaların ve çocukların önleme konusunda bilinçlendirilmesini ve erken uyarı ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 
 • Çocukların yaşam koşullarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin 1’inci basamak sağlık birimleri ve eğitim kurumlarında düzenli olarak ve bilgilerin doğruluğuna özen gösterilerek takip edilmesini sağlamak. 
 • Tüm çocukların sağlıklı gelişmelerini desteklemek ve risk altındaki çocukların uygun yönlendirmelerle yaşamlarında var olan riskleri bertaraf edebilmesi için ilde çocukların ve ailelerinin çeşitli eğitimlere ve hizmetlere ulaşabilmesi gerektiği için sosyal hizmetlere, sosyal yardımlara ve koruyucu faktörleri arttıracak faaliyetlere ulaşabilmelerini sağlamak. 
 • Çocuk koruma sistemini, önleme odaklı ve disiplinler arası işbirliği ile çalışır hale gelmesini sağlamak. 

Verilen Hizmetler:

 • Çocuk dostu alanımızda, 4-18 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır,
 • Çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler ve bunlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir,
 • Aktivite odamızda, faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirmektedir,
 • Çocukların okul öncesi ve sonrası eğitimlerden faydalanmaları için yönlendirme, bilgilendirme yapılmaktadır ve süreç içerisinde takipleri gerçekleştirilmektedir,
 • Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim, sağlık, hukuki konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır,
 • Okullaşma çalışmaları desteklenmektedir ve okula giden çocuk sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır,
 • Ebeveynlere yönelik eğitici seminerler verilmektedir,
 • Çocukların uyum süreçlerine destek olmak amacıyla okullarda Hijyen, Beslenme Yönetimi, Trafik, Akran ilişkileri, Akran Zorbalığı, Çocuk Hakları, Etkili İletişim, Stres Yönetimi gibi konularda Türkçe ve Arapça eğitimler düzenlenmektedir,
 • Faydalanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti için ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir,
 • Psikososyal destek çalışmalarını güçlendirmek amacıyla ebeveynlere ve çocuklara yönelik bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir,
 • Ebeveyn ve çocuk etkileşimini güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır,
 • Çocuklar için drama etkinlikleri, oyun terapisi, sanat ve müzik terapileri gerçekleştirilmektedir,
 • Grup çalışmaları ile travma, iletişim, psikodrama, kişiler arası ilişkiler, kendini kabul, problem çözme, kariyer planlama gibi kişisel ve sosyal gelişimi destekleyici konularda çalışmalar yapılmaktadır,
 • Faydalanıcıların hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve erişebilecekleri hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmaktadır.